Laursen Group A/S udfører alle former for anlæg, pleje og høst af pyntegrønt.
Anlæg af pyntegrøntskulturer udfører både i skov og på mark, med plantemaskine eller manuelt.
Al pleje, lige fra buskrydning, gødskning, opridsning til udvisning -og tynding af kulturerne udføres.
Høst af pyntegrønt med hånd, stang eller liftklip udføres på time eller kilopris.
Læsning kan udføres manuelt eller pyntegrøntet kan palleteres på CT eller europaller.
Der kan laves en fuld oparbejdning eller en delvis oparbejdning, alt efter kundens ønsker.
Vi køber gerne pyntegrønt på rod.