Laursen Group A/S udfører alle typer for skovning, enten manuelt eller maskinelt. Hvad enten det er skovning til flis, tynding, renafdrift eller oprydning efter stormfald. Hugsten udføres både af os selv, men også af vores samarbejdspartnere.

Udkørsel/udslæbning sker med udkørselsmaskine eller med skovvogn og skovspil, alt efter opgavens størrelse og type.

Flishugning udføres med Kesla 645C kærrehugger med flere forskellige sold, så der er mulighed for at lave flis til et fjernevarmeværk eller til et privat stokerfyr. Flishuggeren har en indføringsåbning på 45*60 cm. 

Der købes gerne råtræ på rod til alle sortimenter, hvad enten det er løv eller nål.