Naturpleje

Skoventreprenør med mere end 35 års erfaring indenfor natur- og vandløbspleje
Hos Laursen Group har vi mere end 35 års erfaring med opgaver inden for natur- og vandløbspleje. Vi udfører mange former for naturpleje for kommuner og andre offentlige institutioner samt for private.

De seneste år er der kommet et øget fokus på naturpleje, og hos Laursen Group arbejder vi professionelt med at skabe indbydende naturområder til gavn for planter, dyr og mennesker. Vi sørger bl.a. for at anlægge, pleje og vedligeholde offentlige og private skove samt udføre selektiv skovhugst.

Hør mere om mulighederne for naturpleje:

Kontakt Martin Laursen:
+45 24 48 00 98 

martin@laursengroup.dk

Naturpleje og biodiversitet

I naturen er skovene levested for mange forskellige plante- og dyrearter, og den rette naturpleje kan være med til at sikre områdernes vigtige biodiversitet. Ved at plante de rette træer eller udtynde tilgroede områder bidrager skaber vi den rette balance, så den vilde natur får de bedste betingelser.
Indenfor naturpleje tilbyder vi bl.a.
Beplantning
Skovpleje
Etablering af hegn

Naturpleje for kommuner

Vi er den naturlige samarbejdspartner
Ønsker din kommune at gøre en aktiv indsats for at forbedre naturens biologiske mangfoldighed og den naturmæssige værdi for mennesker, dyr og planter? Hos Laursen Group samarbejder vi med flere jyske kommuner om naturpleje, og vi vil meget gerne have flere kommunale samarbejdspartnere.

Vandløbspleje

Vi udfører alle typer pleje af vandløb, søer og vådområder. Plejen udføres på en skånsom og miljømæssig korrekt måde, til mindst mulig belastning for flora, fauna og det omgivende miljø.
Læs mere om vandløbspleje
Kontakt os
Karmark Skovvej 3
DK-8860 Ulstrup