Vandløbspleje

Vi etablerer og plejer alle typer vandløb og vådområder
Forandringerne i vejr og klima skaber øget pres på vores vandløb og søer. Derfor gælder det om at sikre vandgennemstrømning, så vi kan undgå forhøjede vandstande og i værste fald oversvømmelser. 

Hos Laursen Group arbejder vi målrettet med etablering af søer og vådområder i alle størrelser samt den løbende vandløbsvedligeholdelse og vandløbspleje.

Hør mere om mulighederne for vandløbspleje:

Kontakt Martin Laursen:
+45 24 48 00 98

martin@laursengroup.dk

Har din kommune styr på vedligeholdelsen af vandløb?

Fokus på vandmiljø, vandføringsevne og vandkvalitet

Alle typer vandløbspleje

Vi har mere end 35 års erfaring indenfor natur- og vandløbspleje, og udfører alle typer pleje af vandløb på en skånsom og miljømæssig korrekt måde. 

For os handler det om at skabe løsninger der giver den mindst mulige belastning for flora, fauna og det omgivende miljø. Vi tager naturligvis afsæt i de vandløbsregulativer, der er lavet for hver enkelt vandløb.

Etablering af søer og vådområder

Vi kan stå for etablering af søer og vådområder i alle størrelser. Udover at vedligeholde vandløb for kommuner, landmænd og private bredejere tilbyder vi også at etablere nye søer og vådområder ligesom vi kan genoprette tidligere områder.

Ved etablering af søer og vådområder benytter vi relevante gravemaskiner, ligesom vi sørger for at løsningen lever op til gældende krav.

Vandløbsrestaurering

Udføres af dygtige og erfarne fagfolk

Hos Laursen Group tilbyder vi også vandløbsrestaurering, hvor formålet er at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Her kan vi bl.a. stå for at genoprette åer, søer og mindre vandløb, så vi sikrer bedre levesteder for planter og dyr.

Vandløbsrestaurering sørger bl.a. for at udrettede vandløb atter kan slynge sig gennem landskabet, ligesom der kan lægges sten og gydegrus i vandløbene. Vi kan fjerne diverse spærringer og forhindringer, så der atter skabes fri passage for smådyr og fisk.

Vedligeholdelseskontrakt

Vi har bl.a. vedligeholdelseskontrakter med flere jyske kommuner, hvor vi vedligeholder 850 km, større og mindre vandløb. Størstedelen plejes skånsomt med le. De resterende vandløb plejes med forskellige både eller gravemaskiner med mejekurv. 

Skal vi også hjælpe din kommune med vandløbsvedligeholdelse?
Kontakt os
Karmark Skovvej 3
DK-8860 Ulstrup
leaf